Weblinks

Đại Học KHTN
 
 
 
ITP
 
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nano
 
Công ty cổ phần khoa học công nghệ Petech
 

 
Products - Page 1
STT
No.
     Sản phẩm      
Products 
Đặc tính
Functions
Hình ảnh
Picture
Ứng dụng
Applications
1
Bóng LED ánh sáng trắng
Daily white LED lamps
- Điện áp thuận: Vf = 3 V
- Forward bias voltage: Vf = 3V
- Cường độ sáng: Iv = 15 cd
- Intensity Iv = 15 cd.
- Dùng cho các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.
- Used in saving energy light products.
2
Bóng LED ánh sáng trắng ấm
Warm white LED lamps
- Điện áp thuận: Vf = 3 V
- Forward bias voltage:Vf = 3V.
- Cường độ sáng: Iv = 15 cd
- Intensity Iv = 15 cd.
- Dùng cho các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.
- Used in saving energy light products.
3
Đèn sạc điện xách tay sử dụng bóng LED 
Rechargeable lanterns using LED lamps
 
Model: LNT-SLL01, LNT- SLL02
- Đèn sử dụng 24 và 28 bóng LED ánh sáng trắng.
- Using 24 and 28 white LED lantern.
- Tích hợp ắc quy: 12V-1,3Ah
- Integrating a battery:12V; 1.3Ah.
- Sử dụng nguồn điện: ~220 VAC / 50Hz hoặc 12 VDC hoặc tấm Pin năng lượng mặt trời.
- Power supply: ~220VAC/50Hz, 12 VDC or solar panels.
- Công suất tiêu thụ : 2 W
- Power consumption: 2W.
- Dùng trong trường hợp khẩn cấp, sửa chữa bảo trì thiết bị…
- Used for emergencies; repairing and maintaining equipments ...
- Dùng cho các hoạt động ngoài trời: Cắm trại, câu cá, dã ngoại…
- Used for outdoor activities: Camping, fishing, picnics ...
- Dùng cho sinh hoạt trong gia đình, đặc biệt nơi không có lưới điện.
- Used as a home appliance, especially where there is no grid electricity.
4
Đèn sạc điện xách tay sử dụng bóng LED 
Rechargeable lanterns using LED lamps
 
Model: LNT- SLL04
 - Đèn sử dụng 60 bóng LED ánh sáng trắng.
- Using 60 white LED lantern.
- Tích hợp ắc quy: 12V;4Ah
- Integrating a battery: 12V; 4Ah.
- Sử dụng nguồn điện: ~220 VAC / 50 Hz , 12 VDC hoặc tấm Pin năng lượng mặt trời.
- Power supply: ~220VAC/50Hz, 12 VDC, or solar panels.
- Công suất tiêu thụ : 4 W.
- Power consumption: 4W.
 
- Dùng cho sinh hoạt trong gia đình, đặc biệt nơi không có lưới điện.
- Used as a home appliance, especially where there is no grid electricity.
- Dùng trong trường hợp khẩn cấp, sửa chữa bảo trì thiết bị…
- Used for emergencies; repairing and maintaining equipments ...
- Dùng cho các hoạt động ngoài trời: Cắm trại, câu cá, dã ngoại…
- Used for outdoor activities: Camping, fishing, picnics ...
5
Đèn chiếu sáng tự động sử dụng bóng LED 
Automatic lights using LED lamps
 
Model: LNT-LAL01
 - Đèn sử dụng 56 bóng LED ánh sáng trắng.
- Using 56 white LED lantern.
- Tích hợp ắc quy: 12V; 1,3Ah
- Integrating a battery: 12V; 4Ah
- Sử dụng nguồn điện: ~220 VAC / 50 Hz hoặc 12VDC hoặc tấm Pin năng lượng mặt trời.
- Power supply: ~220VAC/50Hz, 12 VDC, or solar panels.
- Công suất tiêu thụ : 4 W
- Power consumption: 4W.
 
- Gắn trực tiếp trên tường; chiếu sáng các hành lang công trình công cộng: Trường học, Bệnh viện….
- Mounted directly on walls, lighting the corridors of public facilities: schools, hospitals...
- Gắn trên các giá đỡ, vườn cây, chiếu sáng lối đi công viên, sân vườn…
- Mounted on stands, lighting the park walkways, gardens
6
Đèn chiếu sáng tự động sử dụng bóng LED 
Automatic lights using LED lamps
 
Model: LNT-LAL02
 - Đèn sử dụng 56 bóng LED ánh sáng trắng.
- Using 56 white LED lantern.
- Tích hợp ắc quy: 12V; 1,3Ah
- Integrating a battery: 12V; 4Ah.
- Sử dụng nguồn điện: ~220VAC/50Hz hoặc 12VDC hoặc tấm Pin năng lượng mặt trời.
- Power supply: ~220VAC/50Hz, 12 VDC, or solar panels.
- Công suất tiêu thụ : 4 W.
- Power consumption: 4W.
 
- Đặt trên bệ cao; chiếu sáng các hành lang, lối đi trong các tòa nhà.
- Set on high pedestals; lighting the corridors, passages in a building.
7
Thẻ nhận dạng sử dụng sóng radio - Dạng mềm
RFID flexible card
 - Tần số sử dụng: UHF
- Used frequencies: UHF.
- Kích thước: 8,5cm x 1cm
- Size: 8.5cm x 1cm.
 
- Dùng cho cổng tự động, theo dõi và kiểm tra kho hàng…
- Used for automatic doors; monitoring and checking warehouses
 8
Thẻ nhận dạng sử dụng sóng radio - Dạng cứng
RFID rigid card
-Tần số sử dụng: UHF.
- Used frequencies: UHF.
-Kích thước: 8,5cm x 5,5cm.
- Size: 8.5cm x 5cm.
 
- Dùng cho thẻ kiểm soát nhân viên, cổng tự động, theo dõi và kiểm tra kho hàng…
- Used for automatic doors; monitoring and checking warehouses
 9
Pin năng lượng mặt trời
Solar cells
- Hiệu suất: η = 12%.
- Efficiency: η = 12%.
- Kích thước: 4”.
- Size: 4”.
 
- Dùng cho tấm Pin năng lượng mặt trời, cung cấp năng lượng sạch.
- Used for solar panels, providing clean energy.
 10
Chíp sợi nano Silic
Silicon nanowire chips
- Ngưỡng xác định: 100pM.
- Detection Threshold: 100 pM.
- Kích thước7mm x 10 mm 
- Size: 10 mm x15 mm.
 
- Sử dụng cho cảm biến nano sinh học đo DNA.
- Used for nano bio-sensors for the detection of DNA.
 11
Chíp sợi nano Platium
Platinum nanowire chips
-Thang đo:125μM-16.5mM
- Detection range: 125 μM- 16.5mM
- Kích thước: 4mm x 20 mm
- Size: 20 mm x 20 mm
 
- Dùng cho cảm biến nano sinh học đo nồng độ glucoza trong máu.
- Used for nano bio-sensors for the detection of glucose's quantity in blood

 

Page 1 2

Contact the INT
028 37 2468 23 /32
Ext: 101/102

Fax: 028 3724 2163
Email: int@vnuhcm.edu.vn

Mailing address: Community 6, Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Find the INT
News
Foreign Partners
 
 
 
 
40-30
 
CERADROP
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em